System górnictwa

Kilof Górnictwo :

WęgielWęgiel : 4 rudy

Sztabka żelazaŻelazo : 3 rudy

Sztabka miedziMiedź : 4 rudy

Sztabka złotaZłoto : 2 rudy

Opis systemu :

 

Jeśli bohater trzyma w ręku [kilof] wtedy rozpoczyna się akcja wydobywania surowca.Kolejnym warunkiem jest losowanie liczby i sprawdzenie ilości rudy.Jak to działa ? Mniej więcej tak:

  • Pozytywne wydobycie:

[Liczba] losuj (1-10)

Jeśli [liczba] jest ≥ 5 ;dodaj(+1) przedmiot „nazwa_rudy„;dodaj(+1) zmiennej „nazwa_rudy„;Odejmij(-1) ilość rudy

Koniec akcji

  • Negatywne wydobycie

[Liczba] losuj (1-10)

Jeśli [liczba] jest < 5 ;Odejmij(-1) ilość rudy 

Koniec akcji